Is dementie een vrouwenzaak? Of is de zorg een vrouwenzaak? Om ons heen kijkend in de zaal van de Warenar valt het op dat het publiek uit bijna alleen maar vrouwen bestaat. Terwijl er toch ook veel mannen in Wassenaar mantelzorger zijn van iemand met dementie.

De aankomende vergrijzing zal zorgen dat er een toenemend aantal mensen dementie zullen ontwikkelen in de komende jaren. Naar verwachting zullen in 2040 1100 bewoners van Wassenaar dementie hebben. Om beter voorbereid te zijn op deze toekomst, organiseerden Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) samen met Alzheimer Nederland – regio Haaglanden en de gemeente Wassenaar een werkconferentie over dementie en de uitdagingen voor Wassenaar.

Alzheimer Nederland – regio Haaglanden schetste de situatie in ons dorp. Deze organisatie deed een dementiescan en vermoedt dat zo’n kleine 750 inwoners van Wassenaar dementie hebben. Bereikt de hulp alle mensen die dat nodig hebben? En welke stappen worden er gezet om mensen bewust te maken van wat mensen met deze ziekte nodig hebben. De gemeente vertelde dat ze de aanbevelingen van de dementiescan ter harte neemt en in de startblokken staat om meer actie te nemen. Het baliepersoneel van de gemeente kan deze zomer een cursus volgen. Florence en SMOW gaven een toelichting hoe de casemanagers en mantelzorgers samenwerken. Wanneer bij een persoon dementie geconstateerd wordt, zal de partner in contact gebracht worden met de Mantelzorg Consulent van SMOW, Monique de Ruiter. Daarnaast wordt de partner geholpen met het invullen van formulieren en in contact gebracht met een casemanager en met praat- en wandelgroepen, bijvoorbeeld Frank Hillenaar van Florence. Verder zijn er opvang bij SWZ, het Van Ommerenpark en Florence voor de mensen met dementie. Waar nog naar gekeken wordt zijn de voorbeelden uit andere gemeenten, zoals respijtzorg en een Odense inloophuis, en de mogelijkheid om de mantelzorgers te ontlasten met een ‘zorgpauze’ al is het maar voor een paar uur of een dagje weg.

De hoofdvraag van de werkconferentie luidde: hoe maken we van Wassenaar een dementie vriendelijke samenleving? Tijdens de breakoutsessies werden 5 belangrijke vragen besproken tussen de aanwezigen. Er werden er volop ideeën bedacht om mensen met dementie zo goed mogelijk te ondersteunen en zelfstandige activiteiten te kunnen laten doen, zoals de boodschappen doen. Hiervoor zouden herkenningspunten in het straatbeeld moeten komen, opperde een groep, er zou een signaleerpunt moeten komen wanneer je merkt dat het niet goed gaat met de buurvrouw, opperde een ander. Van belang is dat het taboe doorbroken wordt rondom dementie. Één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie en er kan beter mee geleerd worden te leven als je er vroeg bij bent en je je omgeving ervan informeert.

De wil en kennis om van Wassenaar een dementievriendelijke samenleving te maken is zeker aanwezig, maar wat met name nodig is, zijn uitvoerbare plannen en subsidie vanuit de gemeente. Tijdens de werkconferentie spraken de aanwezigen van de gemeente Wassenaar over het coalitieakkoord en dat er ruimte en budget is om ondersteuning te bieden aan Wassenaarders met dementie en hun mantelzorgers. De volgende stap is om gezamenlijk een onderbouwd plan op te stellen, waarbij de rol van de gemeente zal zijn het te coördineren en te faciliteren. Zo was de werkconferentie een mooi moment voor de stichtingen en zorginstellingen om hun kennis te delen en de eerste stap te zetten.

Heb je zelf vragen over dementie? Voor meer ondersteuning als mantelzorger kun je terecht bij Monique de Ruiter, info@smowassenaar.nl 070 512226.

Foto: Aisia Okma

Deze site maakt gebruik van cookies om je een betere surfervaring te bieden. Door deze website te bekijken en te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies.