Sinds 1 januari 2022 is Annette Gieszen bij SMOW projectleider van de projecten Vroeg Eropaf en Voorkomen Dreigende Ontruimingen. Het project Vroeg Erop Af is erop gericht om mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen bij nog lichte betalingsachterstanden op het gebied van huur, zorgverzekering, energie of water. Via een gemeentelijk systeem worden deze achterstanden gemeld en gaan de sociaal-maatschappelijk werkers “erop af”. Er wordt aangebeld bij de mensen die betalingsachterstanden hebben en gevraagd of we kunnen helpen. Zo wordt erger voorkomen.  

Daarnaast coördineert Annette ook het project Voorkomen Dreigende Ontruimingen waarbij alles op alles wordt gezet om te zorgen dat mensen niet uit hun huis hoeven te worden gezet. Een huisuitzetting levert uiteraard veel stress op bij het gezin of de persoon die het betreft. En er is berekend door Stadlander (Dircken, 2015) dat een uithuiszetting €100.000 kost. Dit is het totaal aan kosten dat instanties maandenlang maken om de gevolgen van zo’n ontruiming op te vangen. Vanuit SMOW wordt er regie gezet op dergelijke situaties en díe partijen ingeschakeld die iets kunnen of moeten doen om het gezin/ de inwoner te helpen. 

Armoederegie wordt uitvoeringsregie: 1 aanpak 

Nadat Abdessamad Astitou het project Armoederegie heeft afgerond en overgedragen hebben we de aanpak van schulden als volgt georganiseerd; 

  1. Eén ingang voor alle inwoners met financiële problemen: SMOW.  
  1. Casusregie: indien er een traject nodig is om uit de schulden te komen en ook psychosociale problemen aan te pakken wordt er regie gezet op deze casussen. Deze regie van de zg. complexe casussen is in handen van de sociaal werkers.  
  1. Eén integrale aanpak: door het samenbrengen van alle diensten m.b.t. financiële problematiek bij SMOW kan er effectief worden toegewerkt naar één aanpak. Daar wordt op dit moment aan gewerkt, samen met de gemeente, Kredietbank en alle andere partners.   
Deze site maakt gebruik van cookies om je een betere surfervaring te bieden. Door deze website te bekijken en te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies.