Vijf begeleide gesprekken voor werkende mantelzorgers als opstap om de gespreksgroep zelfstandig voort te kunnen zetten.
Initiatief: Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar
Gespreksbegeleiding: Annemiek van Soest, Het echte gesprek

Opzet
De reeks bestaat uit vijf gesprekken met begeleiding. Na vier gesprekken beschikt de groep over voldoende handvatten om zelfstandig met elkaar verder te kunnen. Een vijfde begeleid gesprek kan op aanvraag ingepland worden op een moment dat voor de groepsleden wenselijk is.

Tijdens de gesprekken is er ruimte voor ieders verhaal én besteden we aandacht aan een specifiek thema. De bedoeling hiervan is dat de gespreksgroep na deze reeks zelfstandig verder kan en zich gesteund weet door SMOW (zowel praktisch als gevoelsmatig). Hieronder wordt per bijeenkomst het thema toegelicht.

Het thema van de eerste bijeenkomst is ‘Verwachtingen afstemmen’.
Het gaat hierbij om verwachtingen van elkaar en van de groep als geheel. Het is belangrijk om met elkaar af te tasten waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Daartoe is het nodig om verwachtingen uit te spreken en af te stemmen. We zullen ook aandacht besteden aan het bewaken van je eigen grenzen en respecteren van andermans grenzen.

Het thema van de tweede bijeenkomst is ‘Het groepsproces’
In een groep heeft ieder zijn/haar rol. Soms is die vast en soms wisselt die per keer. We gaan onderzoeken wie welke rol neemt en hoe we dat ten dienste kunnen stellen van de groep.

Het thema van de derde bijeenkomst is ‘Ondersteuning’
Wat heb je nodig en wie kan je daarbij helpen? Dit geldt voor ieder als persoon maar ook voor de groep als geheel. We gaan in op wat de mantelzorgondersteuner van SMOW kan doen en zullen ook onderzoeken wat de groep te bieden heeft.

Het thema van de vierde bijeenkomst is ‘Op eigen kracht’
Voortbordurend op de voorgaande thema’s wordt er nu aandacht besteed aan de vorm waarin de groep zelfstandig kan doorgaan. Te denken valt aan een vorm van intervisie waarbij er afspraken worden gemaakt over inhoud en proces. Belangrijk hierbij is vertrouwen in de kracht van de groep en weten waar ondersteuning gevonden kan worden.

De vijfde bijeenkomst is bedoeld als vinger aan de pols
Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan hoe de groep het doet. De groep mag bepalen of deze bijeenkomst aansluitend aan de reeks wordt gepland of juist wanneer de groep al een tijdje zelfstandig heeft gedraaid (wel in te zetten in 2024).

Vervolg
De gespreksgroep is van start gegaan in mei 2024. Bij belangstelling kunnen wij kijken naar de mogelijkheden om een nieuwe gespreksgroep te starten in het najaar van 2024. Neem contact op met SMOW via info@smowassenaar.nl of 070-5112226.

Deze site maakt gebruik van cookies om je een betere surfervaring te bieden. Door deze website te bekijken en te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies.