Op 4 april was er een informatiebijeenkomst van Kredietbank Nederland bij SMOW in het van Heeckerenhuis. De aanwezigen werden geïnformeerd en voorgelicht over wat de kredietbank kan betekenen voor inwoners van Wassenaar op het gebied schuldhulpverlening en Budgetbeheer.
Naast de vrijwillige budgetmaatjes -coaches van SMOW waren ook de woningcorporaties, ambulant begeleiders, maatschappelijk werkers en clientondersteuners aanwezig. We weten elkaar nu te vinden met vragen en hopen op een prettige samenwerking.
De kredietbank heeft een wekelijks spreekuur bij SMOW in het van Heeckerenhuis waar inwoners terecht kunnen met vragen over schulden en budgetbeheer.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.