Over ons

Stichting Steunfonds SMOW
 

Het Steunfonds van Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) helpt inwoners van Wassenaar die in financieel zwaar weer zitten. Het fonds streeft ernaar om hulp te bieden bij het oplossen van concrete noden en problemen van mensen die geen beroep kunnen doen op wettelijke voorzieningen.

Sinds zijn oprichting in 2004 bewijst het Steunfonds zijn waarde en ziet het de aanvragen jaarlijks in aantal toenemen. Het aantal mensen dat in een financiële probleemsituatie terecht kan komen is ook in Wassenaar aanzienlijk. Het gaat hierbij om ongeveer 600 huishoudens.

De financiële hulp gaat meestal gepaard met een begeleidingstraject van vrijwilligers van  SMOW. Samen zoeken zij naar een structurele oplossing voor de problemen. Gezien de ervaringen van  de afgelopen jaren verwacht het bestuur een verdere toename van personen die een beroep zullen doen op het Steunfonds.

Gezien deze toename van hulpvragen is het Steunfonds op zoek naar meer inkomsten. Het denkt daarbij aan bijdragen van particulieren, fondsen en serviceclubs. Kan het fonds op uw steun rekenen?

Wat doet het Steunfonds

 • Hulp bieden aan inwoners van Wassenaar bij het oplossen van hun financiële noden of problemen
 • Onderhouden van nauwe en directe contacten met SMOW en andere organisaties om zo zicht te houden op de ontwikkelingen in Wassenaar
 • Verwerven van financiële middelen om zijn doel te realiseren.

Het bestuur werkt op basis van vrijwilligheid en zonder enige vergoeding. Klik hier voor het beleidsplan: Beleidsplan 2022.

Aanvraag indienen

Het indienen van aanvragen gaat altijd via SMOW. Mede aan de hand van de benodigde financiële gegevens wordt beoordeeld of men in een situatie verkeert om een beroep te kunnen doen op het Steunfonds.

Voor een aanvraag kan contact worden opgenomen met Carla van den Berg, sociaal werker en aanspreekpunt binnen  SMOW voor het Steunfonds. Zij is bereikbaar op het telefoonnummer van  SMOW: 070 – 511 2226 (tussen 9.00 en 14.00 uur)

Doneren en ANBI-status

Het Steunfonds is afhankelijk van subsidies en giften.

Zonder deze bijdragen kan het Steunfonds niet bestaan! Uw bijdrage is meer dan welkom.
U kunt ons helpen door:

 • Een bijdrage over te maken op de bankrekening van de Stichting Steunfonds van  SMOW te Wassenaar. Dit betreft bankrekening IBAN: NL51 RABO 0366 1349 49 t.n.v. de Stichting Steunfonds van  SMOW, te Wassenaar onder vermelding “Gift”.
 • U bij notariële akte of door middel van een schriftelijke overeenkomst met de Stichting Steunfonds te verbinden om, bijvoorbeeld gedurende vijf jaar, een bedrag over te maken.
  • Deze verplichting vervalt bij overlijden. 
  • Een bijdrage op deze wijze is aftrekbaar. 
  • Wij helpen u hierbij graag verder. Hiervoor kunt u met ons contact op nemen.

De Stichting Steunfonds van SMOW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daardoor gebruik maken van een belastingvoordeel. Klik hier voor meer informatie.

Het Steunfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27268258. Het fiscaal/RSIN nummer is: 816161975.

Verantwoording

Naam : Stichting Steunfonds van SMOW
Inschrijving KvK-nummer: 27268258
Fiscaal nummer : 8161.61.975

Grondslagen van waardering:

 • De Stichting bezit op 31 december 2021 geen effecten of andere waardepapieren.
 • De Stichting heeft in 2021 geen vergoedingen aan bestuurders verstrekt.
 • De Stichting had in 2021 geen personeel in dienst.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Dhr. J.M. Hupkes – voorzitter
 • Mw. J. Mulder – secretaris
 • Dhr. G.J.T. Lansbergen – penningmeester
 • Mw. A. Kroesbergen – namens SMOW
Financieel overzicht

Inkomsten

2017

2018

2019

2020

2021

Bijdragen van begunstigers

1.898

3.260

8.322

10.947

15.790

Retour ontvangen voorschotten

1.676

228

1.614

550

650

Uitgaven

       

 

Bankkosten

201

120

127

119

127

Uitgaven individuele noodhulp

3.482

4.002

6.515

8.452

11.406

Toezegging* voor volgend jaar

   

3.881

4.357

6.525

Aantal aanvragen betaald door Steunfonds

8

6

19

25

29

Klik voor balans

 

Jaarverslag2018.pdf

Jaarverslag2019.pdf

Jaarverslag2020.pdf

Jaarverslag2021.pdf

Uitgaven individuele noodhulp

Aantal betaalde aanvragen