Administratie 2

Wat is Administratieve Hulp (Hulp bij de administratie thuis)

De Administratieve Hulp is een voorziening die u kan helpen om uw administratie op orde te houden. Wij helpen u bij het invullen van de benodigde formulieren en houden uw administratie overzichtelijk.

Voor wie is Administratieve Hulp

Als u moeite heeft met uw administratie, er niet goed uitkomt en niemand heeft die u daarbij kan helpen, dan kunt u een beroep doen op de Administratieve Hulp van de SMOW. 

Waarvoor is de Administratieve Hulp

De Administratieve Hulp is er voor u zodat u aan uw wettelijke verplichtingen kan voldoen. Er komt een gekwalificeerde en getrainde vrijwilliger bij u thuis die u helpt bij het afhandelen van de post en het op orde houden van uw administratie.

Mee doen

Na aanmelding zal een van de vrijwilligers een afspraak maken voor een gesprek bij u thuis. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de vervolgcontacten met de vrijwilliger.

Kosten

Voor u zijn er geen kosten verbonden aan deze hulp

Aanmelden
U kunt een afspraak maken met de coördinator op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur op telefoonnummer 070-511 22 26