Voor wie
Alle inwoners van Wassenaar die 65 jaar en ouder zijn en zelfstandig wonen kunnen gebruik maken van de diensten van de SeniorenAdviseur. Ook mensen uit uw omgeving (kinderen, familieleden, buren of kennissen) kunnen de SeniorenAdviseur raadplegen.

Wat doet de SeniorenAdviseur
U kunt met allerlei vragen en problemen die te maken hebben met het ouder worden ondersteuning vragen. De SeniorenAdviseur geeft informatie en advies, biedt ondersteuning en begeleiding en bemiddelt indien nodig tussen u en uw hulp/dienstverlener.

Kosten
Voor u zijn er geen kosten verbonden aan deze hulp

Aanmelden
U kunt een afspraak maken met de SeniorenAdviseur op werkdagen tussen 09.00 en 14.00 uur op ✆ 070-511 22 26.