vrijwilligers bedankt

SMOW verwelkomt 76 nieuwe vrijwilligers!   

Het is een ongewone en voor veel mensen een moeilijke tijd waarin we ons bevinden en waarin we er voor elkaar moeten zijn. Bij Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) zien wij dat deze tijd ook veel goeds en moois brengt. Het is bijzonder om te zien hoe iedereen zich aan de nieuwe situatie aanpast waarin we verzeild zijn geraakt en hoeveel inwoners zich inzetten voor een ander.

Netwerkpartners die hun vrijwilligers vragen ons te helpen nu die hun gebruikelijke taken niet kunnen uitvoeren; Bij-Bus chauffeurs en vrijwilligers van SWZ die zich normaalgesproken inzetten voor het activiteitencentrum worden spontaan maaltijdrijders bij Tafeltje-Dekje. En daarnaast alle nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers die zich graag willen inzetten voor hun dorpsgenoten.

Na een oproep in de Wassenaarse Krant en online bij Wassenaardoet.nl stond de telefoon bij SMOW roodgloeiend; zestig nieuwe aanmeldingen binnen een week, en nu al zesenzeventig dat is toch geweldig! En daarnaast ook de betrokkenheid van onze bestaande vrijwilligers die wat extra’s willen doen; mensen die meedenken over nieuwe initiatieven en creatieve oplossingen!

Via deze weg maken wij een diepe buiging voor uw hulp en betrokkenheid. We hebben op dit moment meer aanbod dan hulpvragen van inwoners en we zijn aan het bekijken hoe we de nieuwe vrijwilligers kunnen gaan inzetten. We weten niet wat ons te wachten staat en hebben u in de toekomst hard nodig!

Het is geweldig om dit samen met u te mogen doen! Enorm veel dank!

Directie en medewerkers van SMOW