telefoon

De mensen die u allemaal helpt vinden het vast prettig om eens extra gebeld te worden voor een
praatje. We weten niet hoelang de corona-periode gaat duren en wij verwachten dat met name
ouderen de komende tijd wat hulp kunnen gebruiken: het lukt me niet met de boodschappen of ik
voel me eenzaam. Wij proberen deze mensen aandacht te geven en zo goed mogelijk te helpen en
doen dit graag samen met u! Wilt u ook helpen bijvoorbeeld als bel-maatje? Neem dan contact met
ons op via 070 511 2226 of info@smowassenaar.nl