Geld 2

In de maanden maart en april is het aangifte - inkomstenbelasting -tijd. Twaalf geschoolde SMOWbelastinginvullers
vullen tijdens die maanden digitaal bij meer dan 200 inwoners, meestal ouderen,
de Inkomstenbelasting thuis in en checken de huur- en zorgtoeslag. Dit ligt nu tot 1 juni stil omdat we
niet bij de mensen naar binnen gaan. We zijn nog aan het kijken hoe we dit vanuit SMOW het beste
kunnen oplossen en volgen hierin vanuit onze rol als z.g. maatschappelijk dienstverlener de
aanwijzingen en richtlijnen van de Belastingdienst en houden ook de informatie op de sites van de
ouderenorganisaties in de gaten. Wij zullen u hier binnenkort verder over informeren en hebben
gelukkig nog tot 1 mei om uitstel aan te vragen!