Niet iedereen heeft een goed overzicht over zijn/haar financiën. Daarom helpen vrijwilligers met financieel talent van de Stichting Maatschappelijk Ondersteuning Wassenaar (SMOW) deze mensen om hun geldzaken op orde te krijgen zodat inkomsten en uitgaven in balans blijven. Daarvoor zijn twee zaken nodig; vrijwilligers die tijd willen vrij maken en financiële middelen waar nodig.

Steeds meer inwoners van Wassenaar die niet rond kunnen komen doen een beroep op de SMOW voor administratieve en financiële hulp; niet alleen om de administratie op orde te brengen maar ook om uit de financiële problemen te komen.

Steeds meer vrijwilligers zijn daarvoor nodig om met tijd en geduld de zaken op orde te krijgen. Het is dankbaar en flexibel werk met een grote maatschappelijke bijdrage. Deze vrijwilligers worden goed begeleid door een coördinator en ervaringen worden gedeeld in een enthousiast team. Ook zijn er regelmatig trainingen en informatiebijeenkomsten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Dus meldt u aan en word lid van dit team!

Wil je meer informatie of wil je je opgeven als vrijwilliger? Neem contact op met ons via 070-5112226, of via c.vandenberg@smowassenaar.nl