Raad van Toezicht

De stichting wordt bestuurd door de directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht. De raad bestaat uit onafhankelijke leden waarvan één op voordracht van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO).

  • mevr. A.M.M. Kroesbergen
  • dhr. A.F.J. van Schie (FWO)
  • dhr. ir. M.K. Knevel 
  • dhr. H.J.L. Ridderbos - vicevoorzitter
  • dhr. P.I.M. van den Wijngaart - voorzitter