Een kijkje in de wereld van de “Aanvullende Mantelzorger”

 Ingrid Bellekom

Ik “ontmoet telefonisch” Ingrid Bellekom. Een rasechte Wassenaarse met een groot hart voor de naastenmens. Ingrid werd 54 jaar geleden in Wassenaar geboren waar ze haar jeugd doorbrengt, trouwt, 5 kinderen in haar leven komen en waar ze nu nog steeds woont. Ze volgde de opleiding tot verpleegkundige in Den Haag. Ze werkte in ziekenhuis Leyenburg in Den Haag en het Diaconessenhuis in Leiden. Toen haar oudste dochter werd geboren stopte ze met werken en richtte ze zich op haar gezin en de naastenzorg.

Zo’n 10 jaar geleden kwam Ingrid via de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning

Wassenaar in contact met Mieke (MS patiënt) en haar echtgenoot Sjaak. Toen Ingrid in dit gezin kwam voelde ze zich meteen thuis. Ingrid komt om de week bij Mieke en neemt tijdens die uren de zorgmomenten over van Mieke’s echtgenoot-mantelzorger zodat er lucht, periodes voor invulling van vrije tijd en ontspanning worden gecreëerd. Er ontstaat een vruchtbare en waardevolle samenwerking. Ook wandelt Ingrid met Mieke naar het dorp om kleine inkopen te doen, te genieten van de natuur onderweg en om kennissen en (oude) vrienden te ontmoeten. Samen even lunchen hoort er natuurlijk ook bij en lief en leed wordt gedeeld. Mieke’s wereld wordt als het ware vergroot. Een mooie, gevarieerde en dankbare wisselwerking tussen aanvullende mantelzorger en cliënt. Ingrid ervaart haar vrijwilligerswerk als inspirerend en verrijkend.

Het vervangend mantelzorger zijn is een taak met een dubbele waarde; je geeft zorg en aandacht en je krijgt verrijking van je eigen wereld terug.

“Sta open voor de ander en geniet van de kleine, simpele dingen”, aldus Ingrid.

Krachtige dame met gave voor doorgronden en oplossen

Dory 2

 

Op een zonnige lock-down ochtend ontmoet ik telefonisch Dory van Welsen, SMOW vrijwilliger/ondersteuner bij financiële, fiscale, en administratieve vragen of problemen van SMOW klanten.

Ze groeide op in Den Haag in een bevoorrecht milieu als jongste van 3 kinderen. Ze studeerde o.a. in de Verenigde Staten, en heeft een bedrijfs- en bestuurskundige achtergrond. 30 jaar geleden kwam ze met man en hond vanuit het Haagse Marlot in Wassenaar wonen, waar ze naast haar werk en gezin al direct actief werd in de buurtvereniging, de bridgeclub en de beleggingsstudieclub. En een fijne vriendenkring opbouwde.            

Een rijk werkverleden - in zowel binnen- als buitenland in belangrijke bestuurlijke en adviserende functies bij o.a. TNO, diverse overheidsinstanties en in Wassenaar (VVD, Van Ommerenpark) - sloot ze 5 jaar geleden af toen ze 70 werd en met pensioen ging. Ook toen bleef deze “werkbij” niet stilzitten. Haar drive maatschappelijk betrokken te blijven, een nuttige bijdrage te leveren in direct contact met mensen in het dorp, bracht haar ertoe te reageren op een SMOW advertentie. Haar passie om financiële, fiscale en juridische problemen te doorgronden, gepaste oplossingen te zoeken, haar kennis, ervaring, communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen toe te passen maken van haar de ideale hulpverlener.

De prikkel om dit werk te doen was haar brede ervaring als mantelzorger. “De jongste zijn in het gezin/groep loopt als rode draad door mijn leven” zei ze met als gevolg dat ze eigenlijk als vanzelfsprekend aanspreekpunt werd voor hulp in nood en een luisterend oor. Vrienden, familie, kennissen en thans SMOW klanten kunnen op haar leunen en bouwen.

Bij SMOW heeft Dory inmiddels zo’n 40 tal dossiers behandeld. Ze vindt de combinatie van allerlei oorzaken en de problemen die daaruit voortvloeien een boeiende kluif om met de nodige volharding haar tanden in te zetten. Ze heeft op deze weg fantastische, sterke en moedige mensen (vooral vrouwen) leren kennen. De interactie en de vele blije mensen die het werk heeft opgeleverd vindt ze heel verrijkend.

Aan het einde van ons gesprek heeft Dory een wens. Ze hoopt van harte dat de overheid in de komende jaren de 18-jarigen - oftewel de nieuwe meerderjarigen - een degelijke voorbereiding en begeleiding meegeeft voor het beter overzien en handelen van de financiële verantwoordelijkheden die ze plots in de schoot geworpen krijgen. We leven in een complexe maatschappij. Scholen zouden daar een belangrijker rol in moeten spelen. Daaraan meewerken en –denken lijkt haar fantastisch.

In het kader van dit gesprek 2 SMOW klanten aan het woord :

-        Samantha, Dory’s meest recente klant :

“Na ongeveer 1,5 jaar samenwerking, het enige wat ik zeggen kan is “WHAUW!”. Voor mijn geweldige coach Dory was niets gek genoeg. Zij heeft mij eigenlijk volledig uit de goot getrokken!”

 

-        Toon en Norma, Dory’s eerste klanten, 5 jaar geleden:

“Dory! Ik had geen beter hulp kunnen treffen als ondersteuning bij onze destijds administratieve en juridische problemen. Daar ben ik haar nog altijd heel dankbaar voor. Ook nu is ze er nog altijd voor ons”.

Een personenalarm is een apparaatje waarmee u alarm kunt slaan in geval van nood. Als u alarm slaat worden hiervan anderen op de hoogte gebracht, zodat op tijd de juiste hulp kan worden ingeroepen. Met een personenalarm krijgt u weer een stuk zekerheid en zelfstandigheid terug!

Er zijn veel verschillende vormen en opties als het gaat om een personenalarm. De meest bekende vorm van personenalarm is in de vorm van een knop die om de hals of pols wordt gedragen, maar er zijn ook mobiele telefoons met een alarmknop of alarm app en zelfs alarmsystemen met camera's sensoren die registreren wanneer iemand valt. Daarnaast zijn er verschillende vormen van opvolging van het alarm. Zo kan er worden gekozen wie er in actie moet komen als het alarm afgaat: een naaste (mantelzorger) of een professionele organisatie. Ook qua financiering zijn er meerdere opties: in enkele gevallen wordt alarmering door de zorgverzekeraar vergoed, in andere gevallen is het alarm voor eigen rekening. Voor sommige systemen betaal je maandelijks een bijdrage, terwijl aan andere eenmalig kosten verbonden zijn. Kortom, het kan ingewikkeld zijn om een geïnformeerde keuze te maken als het gaat om een personenalarm. Om u te helpen het juiste alarmsysteem te vinden kunt u daarom gebruik maken van onderstaande alarmsysteem-catalogus! Klikt u op de alarmbel om naar de catalogus te gaan:

Slagknop, alarmknop, noodknop, paniekknop, paddestoelknop

 

Raad van Toezicht

De stichting wordt bestuurd door de directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht. De raad bestaat uit onafhankelijke leden waarvan één op voordracht van de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties (FWO).

  • mevr. A. Kroesbergen
  • dhr. A.A. van Schie (FWO)
  • dhr. ir. M.K. Knevel 
  • dhr. L. Ridderbos - vicevoorzitter
  • dhr. P.I.M. van den Wijngaart - voorzitter