Schrikbarend weinig mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen hulp bij het oplossen ervan.

De helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen – ruim 360.000 – zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen. Het overgrote deel van hen – 285.000 huishoudens – denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben.

Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag 10 december 2018 publiceerde.

Het Nibud roept gemeenten op mensen met geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat mensen professionele hulp nodig hebben zodra ze achterlopen met het betalen van de huur of de hypotheek of bijvoorbeeld dreigen afgesloten te worden van energie.

Lees verder op: www.nibud.nl

 

Bestaanszekerheid fundament voor inclusieve samenleving

Divosa maakt zich zorgen over het toenemend aantal huishoudens dat leeft in armoede of de kans loopt daarin te belanden. Armoede belemmert mensen om een zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren en te werken aan hun ontwikkeling.

Onzekerheid over een dak boven je hoofd, eten op tafel, betaalbare en toegankelijk zorg en een sluitend ‘huishoudboekje’ verminderen het welzijn van mensen en beperken de mentale ruimte om een weg uit deze situatie te vinden. Bestaanszekerheid is volgens Divosa daarom het fundament voor een inclusieve samenleving

Probleem groeit

Onderzoek van onder andere het CBS laat zien dat de groep mensen met betaald werk die moeite heeft hun huishoudbegroting rond te krijgen groeit. Leden van Divosa komen deze mensen in hun dagelijkse praktijk tegen, maar zijn meestal niet in de gelegenheid de oorzaken van de problematiek aan te pakken. Belastingwetgeving en de complexiteit van inkomensregelingen en toeslagen zijn namelijk landelijk geregeld.

‘Dweilen met de kraan open’

Divosa agendeert de structurele oorzaken bij kabinet en parlement en dringt aan op extra maatregelen. Dat is nodig omdat armoedebestrijding anders blijft bij ‘dweilen met de kraan open’. Tegelijkertijd stimuleert Divosa haar leden om mensen met een laag inkomen zo goed mogelijk te ondersteunen en biedt hiervoor concrete handvatten en aanbevelingen.

Bron: www.nibud.nl woensdag 12 december 2018