Prof. dr. Erik Scherder, gastspreker bij het Alzheimer Café Wassenaar

Studenten lopen met hem weg, mensen zitten aan de buis gekluisterd als hij in beeld is en zalen zitten vol als hij spreekt: Het Alzheimer Café Wassenaar wist prof. dr. Erik Scherder te strikken voor een avond, in de Warenar.

Hij hield een bezielend en interactief verhaal over ‘het vitale brein’ en wist de toehoorders ervan te overtuigen dat bewegen, iedere dag 30 minuten ‘brisk walking’ een must is…

Door Iris Oostlander 

Al ruim voordat de professor in Wassenaar aanwezig was, stonden de vele bezoekers al hoopvol te wachten. “Zou hij in het echt net zo inspirerend zijn als op de televisie?” Het antwoord kwam al na een paar seconden spreektijd: Inspirerender!

De gastvrouw van de avond, Patricia Muyers was, samen met organisator Michiel den Oudsten, verheugd met de grote opkomst, maar dat verbaasde haar niets. Ook burgemeester Jan Hoekema, met ambtsketting, vond het een

eer de professor in Wassenaar te mogen begroeten. Zelf bleef professor Scherder bescheiden en toonde hij constant respect voor de verzorgenden, partners en hen die te maken hebben met de verschillende vormen van dementie. Want daar ging het mede om deze avond.

 

Wat doet beweging voor mensen en, in het speciaal, voor mensen met een vorm van dementie zoals Alzheimer?

Veel, heel veel, zo toonde Erik Scherder aan door middel van kleurrijke plaatjes, duidelijke verhalen en humorvolle anekdotes. Hij liet het publiek bulderend lachen maar wist ook te ontroeren. “Heeft u ook wel eens dat u ergens zit, bijvoorbeeld bij een lezing van een of andere professor en u ineens een idee krijgt. Hé, ik ga dit weekeinde eens… Ja, heeft u dat weleens? Knap hè, van het brein! Mensen met dementie hebben dat niet meer…”

 

Tijdens zijn lezing, die langer was dan gebruikelijk, maar te kort voor het publiek want de bezoekers wilden nog wel uren blijven luisteren, vroeg hij steeds aan zijn gasten of ze het wel begrepen. Want ‘de hersenen’, oftewel ‘het brein’ is een complex geheel. Toch wist hij heel makkelijk uit te leggen en te laten zien in hoeverre beweging van

invloed is…

 

30 minuten per dag ‘brisk walking’, oftewel sneller lopen dan wandelen, zodat de hartslag omhoog gaat, is het minimale dat je kan doen om niet alleen het hart- en vaatstelsel, maar ook het brein in beweging te houden. Maar ook luisteren naar muziek en het kijken naar kunst. En dat je vooral ‘nieuwe’ uitdagingen moet aangaan op latere leeftijd raadt hij aan. “Zelf ben ik op mijn 63ste begonnen met viool spelen.

Ik ben nu bijna op mijn pensioengerechtigde leeftijd maar heb de Vrije Universiteit in Amsterdam beloofd dat ik voorlopig nog blijf werken.” En daar zijn niet alleen de studenten heel blij mee…

 

Wilt u meer leren van de kennis en kunde van deze professor klinische neuropsychologie? Lees dan zijn boeken, zoals het laatste boek van zijn hand: ‘Laat je hersenen niet zitten’.

 

Het volgende Alzheimer Café is op woensdag 1 juni. Ook dan is iedereen van harte welkom! De aankondiging volgt in deze krant.

 

Bron: Wassenaarse krant 18mei2016

 

Inspirerend en charismatisch, dát is prof. dr. Erik Scherder. Hij was de gastspreker

van het Alzheimer Café Wassenaar. Foto: René de Wit