Minder dementie dan gedacht  

8 mei 2012  

Het aantal dementerenden zal minder explosief toenemen dan verwacht.

Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, dat gepubliceerd is in het wetenschappelijk tijdschrift Neurology. Er werden twee groepen mensen in de leefrijd van 60 tot 90 jaar bestudeerd.  In de groep die in 2000 met is gestart komt dementie per leeftijdscategorie minder vaak voor dan in de groep die in 1990 is gestart. Daarnaast blijkt uit MRI scans dat het breinvolume in de 2000-groep groter is en er minder vaatschade is.

 

Link met medicatiegebruik
Onderzoeker Schrijvers: 'Een ander opvallend verschil tussen de twee groepen is dat de 2000-groep over het algemeen ongezonder is dan de 1990-groep voor wat betreft risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en overgewicht. 
Tegelijkertijd gebruiken mensen in die groep ook veel meer risicoverlagende medicatie zoals cholesterolverlagers en bloedverdunners.' Een direct verband tussen het grotere medicijngebruik en het minder voorkomen van dementie mag echter niet worden verondersteld vanwege te kleine aantallen in de studie. Schrijvers: 'Dat wordt stof voor nader onderzoek.'

Bron: Erasmus MC

Lees het artikel van Schrijver et al Is dementia incidence declining (trends in dementia incidence since 1990 in the Rotterdam Study) in het tijdschrift Neurology  (kliek op Neurology)